KUKUO部落

  瑞穗原來的土名稱為(水尾),緣起於以清水溪、太平溪、馬蘭鉤溪、紅葉溪及大小河流之水流,在此匯集於秀姑巒溪成一條尾巴,灌注於太平洋而取名為之,民國九年日本人以瑞穗讀音與水尾相似遂譯為瑞穗,現在老一輩的人還稱之為(水尾)日語音為米瑞和,其音頗為相近而阿美族稱之為嘓嘓KUKUO,意為平原遼闊。瑞穗近幾年因發展觀光產業,吸引觀光客來瑞穗使得地方逐漸繁榮,有全國聞名遐邇的一年一度六,七月份舉行的秀姑巒溪國際泛舟比賽。秀姑巒溪是花蓮境內的八大景之一,河流全長104公里,東部三大河流之一,也是唯一切穿海岸山脈的河流,因地層的關係沿溪谷出現許多的陡峭壯觀山壁,急流湍急風景美麗,可說是鬼斧神工,構造絕佳的泛舟條件,令泛舟活動更加深刻刺激。

       瑞穗----如其名是一個瑞氣盈滿,五穀豐收,地方民風純僕,住民善良。好山好水,天然資源及人文資源豐富的地方,始設置於遜清咸豐四年(民前五十八年)沈保禎治台時隸屬於卑南廳,同治元年(民前五十)總兵吳光亮實施軍政時期改隸台東州,由徐賢修武員吳立貴,統率清兵五百人駐屯水尾(現瑞美國小校址)墾荒屯田,因土地肥沃,聚居日眾,竟成為東台之要律,至民國十四年東線鐵路開通,火車站設於水尾西方一公里半處,附近形成聚居之地,水尾自然分為兩個部落,指稱火車站附近為水尾,原來之水尾便稱為舊水尾。

        迨日據時代官治設區役場將水尾改稱為瑞穗,民國二十六年實施自治,改為瑞穗庄,設庄役場於瑞穗,隸屬於花蓮港廳,直轄瑞穗(含水尾,舊水尾,打馬煙山腳部落),舞鶴(掃叭頂,加納納,馬立雲等部落),鶴岡(含烏漏,烏阿立『阿美族語其義已近處多荳,遂以荳名名地』,青山等部落),奇美(原稱奇密社或猴子山)白川,大和(含加禮灣乾真巷,大農場,阿羅朗等部落)等地區。台灣光復後依據政府施政方針,設瑞穗全轄區以分村劃鄰將瑞穗劃分瑞穗,瑞美,瑞良,瑞西(瑞祥),瑞北,紅葉等六個村, 白川劃分為富源,富民,富興,馬遠等四個村,大和劃分維大和,大豐,大農等三村,合舞鶴,鶴岡,奇美等三村計十六個村。

       民國三十五年花蓮縣新設立光復鄉及萬榮鄉行政區域重劃,大和,大豐,大農三村劃併光復鄉,另紅葉,馬遠二村劃併萬榮鄉,瑞穗現有十一村,瑞穗村,瑞祥村,瑞美村,瑞良村,瑞北村,舞鶴村,鶴岡村,奇美村,富源村,富民村,富興村。

瑞北--舊稱「[打馬煙」平埔族語,解釋作煮鹽,社人原住宜蘭打馬煙社,光緒四年移此,仍用舊名,民國三十五年改為瑞北村。

[回首頁]